24 november 2022

Poslovni forum EU-GCC

O dogodku

Šesti poslovni forum EU-GCC je idealna priložnost, da se osredotočimo na najnovejše politične pobude pri oblikovanju politik Evropske unije in Sveta za sodelovanje v Zalivu ter orodja, ki se uporabljajo za reševanje trenutnih izzivov podnebnih sprememb, energetske varnosti ter zelenega in digitalnega prehoda. V okviru politike iz skupnega sporočila „Strateško partnerstvo z Zalivom“ nedavne politične pobude EU, kot so strategija Global Gateway, prehranska varnost in zeleni dogovor, zagotavljajo okvir za globalno ukrepanje s strateškimi partnerji, kot je Svet za sodelovanje v Zalivu. Krovne teme bodo obravnavane na otvoritveni seji poslovnega foruma, podrobneje pa bodo obravnavane v naslednjih temah okrogle mize in okroglih mizah.

Sprejetje in izvajanje teh strategij nista pomembna le za prihodnjo gospodarsko strukturo Evrope, temveč ponujata potencialne modele in partnerstva za druge države po vsem svetu, vključno z državami članicami Sveta za sodelovanje v Zalivu. Ta usmeritev politike in programa bo na dogodku dopolnjena s predstavitvami držav članic Sveta za sodelovanje v Zalivu o naložbenih in trgovinskih priložnostih za podjetja EU.

Prijavi se zdaj

Ozadje dogodka

Vlade po vsem svetu se pri oblikovanju strategij za trajnostno dolgoročno rast in razvoj osredotočajo na gospodarske izzive okrevanja po pandemiji. V obdobju po pandemiji so EU in države članice Sveta za sodelovanje v Zalivu oblikovale politike in izvedle številne ukrepe za trajnostno oživitev gospodarstva.

Kot je navedeno v skupnem sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Strateško partnerstvo z Zalivom“, objavljenem maja 2022, je EU glede na bogat razvoj dogodkov od sklenitve sporazuma o sodelovanju med EU in Svetom za sodelovanje v Zalivu iz leta 1989 ter potrebo po veliko tesnejšem in celovitejšem sodelovanju odločena, da bo sodelovala z zalivsko regijo in oživila sodelovanje s trdnim strateškim partnerstvom in trdnimi dvostranskimi institucionalnimi okviri.

Povečanje trgovine in naložb, boj proti podnebnim spremembam, zagotavljanje svetovnega zdravja in energetske varnosti ter nemoten zeleni prehod so vprašanja v velikem skupnem interesu. Strateško partnerstvo med EU in GCC ter njunimi državami članicami bo povečalo varnost in blaginjo obeh partnerjev in naredilo resnično spremembo v obvladovanju svetovnih izzivov. To partnerstvo bo temeljilo na tradicionalnih, že obstoječih trdnih povezavah med posameznimi državami članicami GCC in EU.

Napovednik

Kdaj
24. november 2022
Pri čemer
Palača prebivališča, Bruselj
Deli to stran:

Hitre povezave