24 november 2022

6e Bedrijfsforum EU-GCC

Over het evenement

Hetzesde Business Forum van de EU en de GCC biedt een ideale gelegenheid om zich te concentreren op de meest recente beleidsinitiatieven in de beleidsvorming van zowel de Europese Unie als de Samenwerkingsraad van de Golf en op de instrumenten die worden gebruikt om de huidige uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, energiezekerheid en de groene en de digitale transitie aan te pakken. Binnen het beleidskader van de gezamenlijke mededeling over een strategisch partnerschap met de Golf bieden recente EU-beleidsinitiatieven zoals de Global Gateway, voedselzekerheid en de Green Deal een kader voor wereldwijde actie met strategische partners zoals de GCC. Overkoepelende thema’s zullen aan bod komen tijdens de openingssessie van het Bedrijfsforum en zullen nader worden onderzocht in daaropvolgende panelthema’s en paneldiscussies.

De vaststelling en uitvoering van deze strategieën zijn niet alleen belangrijk voor de toekomstige economische structuur van Europa, maar bieden ook potentiële modellen en partnerschappen voor andere landen in de hele wereld, waaronder de lidstaten van de GCC. Dit beleid en de focus van het programma zullen tijdens het evenement worden aangevuld met presentaties van beide GCC-landen over de mogelijkheden van projecten op het gebied van investeringen en handel voor EU-bedrijven.

Nu inschrijven

Achtergrond van het evenement

Regeringen over de hele wereld kijken verder dan de economische uitdagingen van het herstel na de pandemie om strategieën vast te stellen voor duurzame groei en ontwikkeling op lange termijn. In de periode na de pandemie hebben de EU en de GCC-lidstaten beleid uitgestippeld en een aantal maatregelen voor duurzaam economisch herstel uitgevoerd.

Zoals vermeld in de gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad „Een strategisch partnerschap met de Golf” van mei 2022, is de EU, gezien de rijkdom aan ontwikkelingen sinds de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de GCC van 1989 en de noodzaak van een veel sterkere en uitgebreidere samenwerking, vastbesloten om samen te werken met de Golfregio en de samenwerking nieuw leven in te blazen door middel van een robuust strategisch partnerschap en solide bilaterale institutionele kaders.

Meer handel en investeringen, bestrijding van klimaatverandering, waarborging van mondiale gezondheid en energiezekerheid en een soepele groene transitie zijn allemaal van groot wederzijds belang. Een strategisch partnerschap tussen de EU en de GCC en zijn lidstaten zal de welvaart en de veiligheid van beide partners ten goede komen en een echt verschil maken bij het aangaan van mondiale uitdagingen. Een dergelijk partnerschap bouwt voort op de traditioneel sterke banden die er al zijn tussen individuele GCC- en EU-lidstaten.

Agenda

Wanneer
24 november 2022
Waarin
Verblijfspaleis, Brussel
Deze pagina delen:

Snelle links