Vítejte v Access2Markets to Userbase Database o přístupu na trh

Vaše brána EU k obchodním informacím pro vývozce a dovozce

Co je Access2Markets?

Access2Markets je nový portál, který vývozcům a dovozcům z EU umožňuje nalézt podrobné informace o

 • tarify
 • pravidel původu
 • daně a dodatečná cla
 • dovozní postupy a formality
 • požadavky na výrobek
 • obchodní překážky
 • statistika obchodních toků

...tak, abyste mohli najít nejlepší zdroj nebo vývozní trh pro vaše výrobky.

Informace z databáze o přístupu na trh

Veškerý obsah, který byl dříve uveden v databázi o přístupu na trh, je nyní na portálu Access2Markets.

Access2Markets obsahuje informace jak pro dovozce, tak pro vývozce. 

Zde najdete všechny celní sazby, dovozní postupy a formality, jakož i požadavky specifické pro jednotlivé produkty pro více než 120 vývozních trhů mimo EU, které představují více než 90 % celkové hodnoty vývozu do zemí mimo EU.

Nové informace v Access2Markets

Kromě klíčových informací o vývozních a dovozních podmínkách podle jednotlivých zemí Access2Markets

 • podrobné pokyny pro vývoz/dovoz zboží a služeb
 • podrobné pokyny k pravidlům původu
 • nástroj, který vám pomůže posoudit původ vašeho výrobku
 • obchodní terminologie vysvětlovaná v průběhu cesty
 • informace o tom, jak budou postupně odstraňována cla v rámci obchodních dohod
 • statistika obchodních toků s grafy.

Access2Markets je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU v odpovídajícím a mobilním uspořádání.

Jak pracovat s Access2Markets

Hledání celních sazeb, celních postupů a formalit, požadavků na výrobky nebo statistik pro konkrétní výrobek?

V mém obchodním asistentovi

 • uveďte „Název nebo kód produktu“
 • zadejte „země z“ a „země do“.
 • klikněte na „Vyhledat“.

Přehled obchodních dohod EU a jejich obsahu

Hledáte informace o jedné z obchodních dohod EU, včetně pravidel původu a způsobu, jak prokázat původ vašeho výrobku?

Přejděte na Trhy a poté vyberte zemi, která vás zajímá, na trzích mimo EU.

Jsem nová v obchodě. Mohu získat úvodní slovo?

Navštivte sekce zboží nebo služby, kde najdete podrobné pokyny pro obchodování se zbožím a službami, nebo si přečtěte stránky o investicích a trzích.

Překážky obchodu

Čelit překážkám na trzích mimo EU?  Používejte Access2Markets a podělte se o ně!

Nemůžete najít, co hledáte? Pomozte vám!

Jak můžeme zlepšit? Pomocí tlačítek pro zpětnou vazbu v dolní části každé stránky nás můžete vědět!

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy