Zboží, které je dostatečně transformováno

Produkt může rovněž pocházet z EU nebo z partnerské země, ačkoli byl vyroben s materiály z jiných zemí nebo byl částečně zpracován v zahraničí, tj. nikoli v partnerské zemi. To je případ, kdy byl produkt dostatečně transformován.

Kritéria, kdy byl produkt dostatečně transformován, jsou uvedena v seznamech specifických pro jednotlivé produkty v preferenčních pravidlech původu EU v každém preferenčním režimu. Ve většině dohod jsou kritéria popsána v následujícím formátu:

  • sloupec 1: Výrobek uvedený v systému EU pro klasifikaci výrobků
  • sloupec 2: popis výrobku
  • sloupec 3: popis potřebného zpracování, které má být provedeno v EU, nebo v obchodní partnerské zemi s cílem považovat výrobek za původní
  • sloupec 4: další zpracování je uvedeno ve sloupci 4. Je-li tomu tak, můžete zvolit mezi 3. nebo 4. sloupci, které pravidlo bude následovat.

Pravidla pro dostatečnou transformaci z roku 3

V seznamech specifických pro jednotlivé produkty (sloupec 3 a 4) jsou stanovena tři základní pravidla, která určují, zda byl výrobek v EU nebo v zemi s obchodní partnerskou zemí dostatečně transformován.

Pravidlo „přidané hodnoty“

Můžete najít pravidlo, v němž hodnota všech nepůvodních materiálů použitých výrobcem/vývozcem v EU nebo v obchodní partnerské zemi nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu (ze závodu).

V níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje [X]% ceny produktu ze závodu 

V tomto případě musíte porovnat

  • celní hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při výrobě zboží (tj. z hodnoty, která je vykázána na celním úřadě EU nebo zemi obchodu s uvedenými materiály při jeho dovozu)

přičemž

  • cena ze závodu (tj. hodnota zboží při výstupu z zařízení, kde byla vyrobena)

Pravidlo je splněno, jestliže hodnota nepůvodních materiálů nepřekročí procentní podíl stanovený pravidlem.

Změna sazebního zařazení

Lze nalézt pravidlo, které uvádí, že nemůžete mít zboží, které má stejné sazební zařazení jako jakýkoli nepůvodní materiál, který byl výrobcem/vývozcem dovezen ze třetí země a použit ve výrobku.

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

V tomto případě musíte porovnat

  • sazební zařazení nepůvodních použitých materiálů (4 číslic)

přičemž

  • sazební zařazení zboží, které chcete vyvézt nebo dovézt

Pravidlo je splněno, jestliže sazební zařazení obou nejsou totožné.

C) Výroba některých produktů

Můžete najít pravidlo, které umožňuje producentovi/vývozci použít při výrobě produktu konkrétní nepůvodní materiál ze třetích zemí (jiných než EU nebo obchodní partnerské země), který bude nadále považován za pocházející z EU nebo z obchodní partnerské země.

Bude uvedeno jako výroba z druhu zboží (příze) [vlákna] atd.

Výrobce/vývozce může rovněž dovážet materiál v předcházejícím stavu výroby (např. pro přízi, můžete dovážet vlákna). Producent/vývozce však nesmí dovážet materiál v pozdější fázi výroby (např. pro přízi nesmíte dovážet tkaninu).

Úplný seznam viz příloha o pravidlech původu týkající se každé preferenční dohody. (odkaz na oddíl týkající se trhů?) Be si vědom toho, že v některých případech může být pravidlem kombinace kritérií a), b) a /nebo c).

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy