Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Obchodní dohody EU a obchodní ujednání

EU řídí obchodní vztahy se zeměmi v zahraničí v podobě obchodních dohod a ujednání. Dohody a ujednání založené na vzájemných závazcích EU a jejích obchodních partnerů jsou navrženy tak, aby vytvářely lepší obchodní příležitosti a překonaly související překážky. Obchodování na základě dohody přináší podnikům hmatatelné výhody, jako jsou nižší sazby, lepší přístup na trh a méně byrokracie.

Máte zájem o obchodování se zeměmi mimo EU?

Tento oddíl vás bude informovat o

Máte zájem o obchodování se zeměmi uvnitř EU?

Tento oddíl vás bude informovat o výhodách jednotného trhu EU.

Share this page:

Rychlé odkazy