Atestatul de origine este o declarație a exportatorului cu privire la originea produsului său.

 

Articolul 56 („atestatul de origine”) și articolul 59 („Cerințe de păstrare a evidențelor”) din Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit

Atestatul de origine este întocmit de exportator pentru a autodeclara originea produsului său.

 • Acest atestat poate fi întocmit de:
  • orice exportator din UE, cu condiția ca valoarea totală a transportului să fie sub 6 000 EUR
  • exportatorii din UE care sunt înregistrați în sistemul exportatorilor înregistrați (REX) pentru transporturi cu o valoare de cel puțin 6 000 EUR.

   Se aplică o perioadă de grație de 1 an (până la 31 decembrie 2021), în cursul căreia exportatorii din UE își pot autodeclara originea produselor chiar și în cazul în care declarațiile furnizorului nu sunt colectate încă. Declarațiile furnizorului trebuie să fie colectate până cel târziu la 1 ianuarie 2022. Mai multe informații aici.
 • Exportatorul întocmește un atestat de origine pe baza informațiilor care demonstrează că produsul este originar, inclusiv a informațiilor privind caracterul originar al materialelor utilizate la fabricarea produsului (cum ar fi declarația furnizorului).
 • Exportatorul este responsabil pentru atestatul de origine și pentru informațiile furnizate ca fiind corecte și ar trebui să fie pregătit să prezinte toate documentele corespunzătoare care dovedesc caracterul originar al produselor, la cererea autorităților vamale (cum ar fi declarația furnizorului).

Cum se întocmește un atestat de origine

 • Exportatorul trebuie să completeze următoarea declarație (astfel cum se menționează în ANEXA 7) pe factură sau pe orice alt document care descrie produsele în cauză suficient de detaliat pentru a permite identificarea acestora (de exemplu, nota de livrare sau lista de colisaj),
 • Atestatul de origine poate viza un singur transport sau mai multe transporturi de produse identice pe o perioadă care nu depășește un an.

 

(Perioada: de la ___ la ___ (1))
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (numărul de referință al exportatorului... (2)) declară că,
cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... (3) origine preferențială.
............................................................................ (4) (locul și data)
............................................................................................................................................................................................................................................................@@ (Numele exportatorului)

(1) În cazul în care atestatul de origine este completat pentru mai multe transporturi de produse originare identice, a se indica perioada pentru care urmează să se aplice atestatul de origine. Perioada respectivă nu trebuie să depășească 12 luni. Toate importurile produsului trebuie să aibă loc în perioada indicată. În cazul în care atestatul de origine se referă la un singur transport, câmpul poate fi lăsat necompletat
(2) Pentru un exportator situat în UE, indicați numărul REX (pentru transporturile care depășesc 6 000 EUR); Pentru un exportator situat în Regatul Unit, acesta va fi numărul atribuit în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile în Regatul Unit
(3) A se indica originea produsului: Regatul Unit sau Uniunea.
(4) locul și data pot fi omise dacă informațiile figurează în documentul propriu-zis.

 

 • Declarația poate fi făcută în orice limbă oficială a UE sau în limba engleză, în conformitate cu versiunile lingvistice din ANEXA 7.

Valabilitatea și păstrarea evidențelor.

 • Dovada de origine este valabilă timp de 12 luni de la data la care a fost întocmit atestatul de origine și trebuie prezentată în termenul respectiv autorităților vamale din partea importatoare sau pentru o perioadă mai lungă stabilită de partea importatoare, de până la 24 luni.
 • Exportatorul trebuie să păstreze o copie a atestatului de origine și a altor documente relevante timp de cel puțin 4 ani.
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante