Tvrdnja o podrijetlu izjava je izvoznika o podrijetlu njegova proizvoda.

 

Članak 56. („Izjava o podrijetlu”) i 59. („Zahtjevi za vođenje evidencije”) Sporazuma o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine

Tvrdnju o podrijetlu izvoznik sastavlja kako bi sam deklarirao podrijetlo svojeg proizvoda.

 • Tu tvrdnju mogu izdati:
  • bilo koji izvoznik iz EU-a pod uvjetom da je ukupna vrijednost pošiljke manja od 6 000 EUR
  • izvoznici iz EU-a koji su registrirani uSustavu registriranih izvoznika (REX) za pošiljke u vrijednosti od 6 000 EUR i više.

   Postoji razdoblje odgode od jedne godine (do 31. prosinca 2021.) tijekom kojeg izvoznici iz EU-a mogu sami prijaviti podrijetlo proizvoda čak i ako izjave dobavljača još nisu prikupljene. Izjave dobavljača moraju se prikupiti najkasnije 1. siječnja 2022. Više informacija dostupno je ovdje.
 • Izvoznik sastavlja izjavu o podrijetlu na temelju informacija kojima se dokazuje da je proizvod s podrijetlom, uključujući informacije o statusu proizvoda s podrijetlom za materijale upotrijebljene u proizvodnji proizvoda (kao što je izjava dobavljača).
 • Izvoznik je odgovoran za tvrdnju o podrijetlu i za točnost dostavljenih informacija te bi trebao biti spreman na zahtjev carinskih tijela podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom (kao što je izjava dobavljača).

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu

 • Izvoznik bi trebao ispuniti sljedeću izjavu (kako je navedeno u PRILOGU 7.) na računu ili bilo kojoj drugoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno detaljno da bi se mogli identificirati (npr. dostavnica ili popis pakiranja),
 • Tvrdnja o podrijetlu može se odnositi na jednu pošiljku ili više pošiljki istovjetnih proizvoda tijekom razdoblja od najviše godinu dana.

 

(Razdoblje: od___ do ___ (1))
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika... (2)) izjavljuje da su,
osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi... (3) povlašteno podrijetlo.
............................................................................ (4) (Mjesto i datum)
............................................................................ (Ime izvoznika)

(1) Ako se izjava o podrijetlu ispunjava za više pošiljki istovjetnih proizvoda s podrijetlom, navesti razdoblje primjene tvrdnje o podrijetlu. To razdoblje ne smije biti duže od 12 mjeseci. Svi proizvodi moraju biti uvezeni u navedenom razdoblju. Ako se tvrdnja o podrijetlu odnosi na jednu pošiljku, polje može ostati prazno
(2) Za izvoznika koji se nalazi u EU-u navesti svoj broj REX (za pošiljke veće od 6 000 EUR); Za izvoznika koji se nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini to je broj dodijeljen u skladu sa zakonima i propisima koji se primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini
(3) Navedite podrijetlo proizvoda: Ujedinjena Kraljevina ili Unija.
(4) Mjesto i datum mogu se izostaviti ako su podaci sadržani u samoj ispravi.

 

 • Izjava se može dati na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili na engleskom jeziku u skladu s jezičnim verzijama iz PRILOGA 7.

Valjanost i vođenje evidencije.

 • Dokaz o podrijetlu valjan je 12 mjeseci nakon datuma sastavljanja izjave o podrijetlu i u tom se razdoblju mora podnijeti carinskim tijelima stranke uvoznice ili dulje razdoblje koje odredi stranka uvoznica u trajanju do 24 mjeseca.
 • Primjerak izjave o podrijetlu i druge odgovarajuće isprave izvoznik mora čuvati najmanje četiri godine.
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice