Navedba o poreklu je izjava izvoznika o poreklu njegovega izdelka.

 

Člena 56 („Izjava o poreklu“) in 59 („Zahteve glede vodenja evidenc“) Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom

Navedbo o poreklu sestavi izvoznik, da bi sam navedel poreklo svojega izdelka.

 • To izjavo je mogoče podati:
  • kateri koli izvoznik iz EU, kadar je skupna vrednost pošiljke manjša od 6 tisoč evrov
  • izvoznik EU, registriran v sistemu registriranih izvoznikov (REX), za pošiljke, katerih vrednost presega 6 tisoč evrov.

   V enoletnem prehodnem obdobju (do 31. decembra 2021) lahko izvozniki iz EU sami navedejo poreklo izdelkov tudi v primeru, ko dobaviteljeve izjave še niso zbrane. Izjave dobavitelja je treba zbrati najpozneje do 1. januarja 2022. Več informacij je na voljo tukaj.
 • Izvoznik sestavi navedbo o poreklu na podlagi informacij, ki dokazujejo, da ima izdelek poreklo, vključno z informacijami o statusu porekla materialov, uporabljenih pri izdelavi izdelka (kot je izjava dobavitelja).
 • Izvoznik je odgovoren za navedbo o poreklu in pravilnost predloženih informacij ter mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status porekla izdelkov (kot je izjava dobavitelja).

Kako sestaviti navedbo o poreklu

 • Izvoznik mora izpolniti naslednjo izjavo (kot je navedeno v PRILOGI 7) na računu ali katerem koli drugem dokumentu, ki zadevne izdelke opisuje dovolj natančno, da jih je mogoče prepoznati (npr. dobavnica ali dobavnica):
 • Navedba o poreklu je lahko za eno pošiljko ali več pošiljk enakih izdelkov v obdobju, ki ni daljše od enega leta.

 

(Obdobje: od___ do ___ (1))
Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (referenčna številka izvoznika... (2)) izjavlja, da so ti izdelki,
razen če ni jasno navedeno drugače, iz... (3) preferencialno poreklo.
............................................................................ (4) (Kraj in datum)
.............................................................................. (Ime izvoznika)

(1) Če se navedba o poreklu izpolni za več pošiljk identičnih izdelkov s poreklom, navedite obdobje, za katero velja navedba o poreklu. To obdobje ne sme presegati 12 mesecev. Ves uvoz izdelka se mora izvesti v navedenem obdobju. Če se navedba o poreklu nanaša na eno pošiljko, se lahko polje pusti prazno
(2) Izvoznik, ki se nahaja v EU, vpišite številko REX (za pošiljke nad 6 000 EUR); Za izvoznika s sedežem v Združenem kraljestvu bo to številka, dodeljena v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki se uporabljajo v Združenem kraljestvu
(3) Navedite poreklo izdelka: Združeno kraljestvo ali Unija.
(4) Kraj in datum se lahko izpustita, če so informacije navedene v samem dokumentu.

 

 • Izjava se lahko poda v katerem koli uradnem jeziku EU ali angleščini v skladu z jezikovnimi različicami v PRILOGI 7.

Veljavnost in vodenje evidenc.

 • Dokazilo o poreklu je veljavno 12 mesecev po datumu, ko je bila sestavljena navedba o poreklu, in ga je treba v tem obdobju predložiti carinskim organom v pogodbenici uvoznici ali za daljše obdobje, ki ga določi pogodbenica uvoznica, in sicer do 24 mesecev.
 • Izvoznik mora kopijo navedbe o poreklu in drugih ustreznih dokumentov hraniti najmanj štiri leta.
Deli to stran:

Hitre povezave