A származásmegjelölő nyilatkozat az exportőr nyilatkozata a termék származásáról.

 

A származásmegjelölő nyilatkozatot az exportőr állítja ki, hogy saját maga nyilatkozzon terméke származásáról.

  • Ezt a nyilatkozatot kitölthetik:
  • Az exportőr származásmegjelölő nyilatkozatot állít ki olyan információk alapján, amelyek bizonyítják, hogy a termék származó, beleértve a termék előállítása során felhasznált anyagok származó státusára vonatkozó információkat is (mint például a beszállítói nyilatkozat).
  • Az exportőr felel a származásmegjelölő nyilatkozatért és a megadott információk helyességéért, és készen kell állnia arra, hogy a vámhatóságok kérésére benyújtsa a termékek származó helyzetét igazoló valamennyi megfelelő okmányt (például beszállítói nyilatkozatot).

A származásmegjelölő nyilatkozat kiállításának módja

  • Az exportőrnek ki kell töltenie a számlán vagy bármely más olyan okmányon (pl. szállítólevél vagy csomagjegyzék) a következő nyilatkozatot (ahogy azt a 7. MELLÉKLETtartalmazza), amely kellő részletességgel írja le az érintett termékeket ahhoz, hogy azonosítani lehessen őket,
  • A származásmegjelölő nyilatkozat egy szállítmányra vagy azonos termékekből álló több szállítmányra vonatkozhat egy évet meg nem haladó időtartam alatt.

 

(Időszak: ___-tól/-től ___-ig (1))
Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (az exportőr hivatkozási száma:...) Kijelenti, hogy – eltérő
egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek... A preferenciális származás.
............................................................................ (Hely és időpont):
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (Az exportőr neve)

(1) Ha a származásmegjelölő nyilatkozatot azonos származó termékeket tartalmazó több szállítmányra vonatkozóan töltik ki, tüntesse fel azt az időszakot, amelyre a származásmegjelölő nyilatkozat vonatkozik. Ez az időtartam nem haladhatja meg az 12 hónapot. A termék valamennyi importjának a feltüntetett időszakon belül kell megtörténnie. Ha a származásmegjelölő nyilatkozat egy szállítmányra vonatkozik, a mező üresen hagyható
(2) Az EU-ban letelepedett exportőr esetében adja meg REX-számát (6 000 EUR feletti szállítmányok esetében); Az Egyesült Királyságban található exportőr esetében ez a szám az Egyesült Királyságban alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel összhangban kiadott szám
(3) Tüntesse fel a termék származását: az Egyesült Királyság vagy az Európai Unió.
A hely és a dátum elhagyható, ha az információ magán az okmányon szerepel.

 

  • A nyilatkozat az EU bármely hivatalos nyelvén vagy angolul, a 7. MELLÉKLETBENszereplő nyelvi változatoknak megfelelően tehető.

Érvényesség és nyilvántartás.

  • A származási igazolás a származásmegjelölő nyilatkozat kiállításának napjától számított 12 hónapig érvényes, és ezen időszakon belül be kell nyújtani az importáló fél vámhatóságaihoz, vagy az importáló fél által meghatározott hosszabb, legfeljebb 24 hónapos időszakra.
  • Az exportőrnek legalább 4 évig meg kell őriznie a származásmegjelölő nyilatkozat és más vonatkozó okmányok másolatát.
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások