Kliūtys prekybai

Šiame skirsnyje galite rasti informaciją apie visas Prekybos generaliniam direktoratui praneštas kliūtis prekybai, kurios daro poveikį ES eksportui į ES nepriklausančias šalis. Kliūtys prekybai klasifikuojamos pagal priemonės rūšį ir sektorius, kuriems jos daro poveikį. Kai įmanoma, kliūtys prekybai išvardijamos kartu su atitinkamais SS produktų kodais.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos