Handelshindringer

I dette afsnit kan du se alle de handelshindringer, som er indberettet til GD for Handel, og som påvirker EU’s eksport til lande uden for EU. Hindringerne er klassificeret efter foranstaltningstype og de sektorer, de har indflydelse på. Hvor det er muligt, er hindringerne angivet med de relevante HS-koder.

Del denne side: