Piața unică europeană

Pe piața unică a UE — denumită uneori piața internă — persoanele, bunurile, serviciile și banii pot circula liber.Recunoașterea reciprocă garantează că orice produs vândut în mod legal într-o țară din UE poate fi vândut în toate celelalte state membre. Cetățenii UE pot să locuiască, să studieze, să muncească, să cumpere, să își petreacă anii de pensie în orice țară din UE, bucurându-se de produse provenind din toată Europa.

Beneficii

Întreprinderile din UE beneficiază de pe urma

 • o „piață internă” de peste 450 de milioane de consumatori pentru produsele lor
 • facilitarea accesului la o gamă largă de furnizori
 • costuri unitare mai mici
 • oportunități comerciale mai mari

Cetățenii UE beneficiază de pe urma

 • prețuri mai mici
 • mai multă inovare și dezvoltare tehnologică mai rapidă
 • standarde mai ridicate de siguranță și de protecție a mediului

Legislația

Legislația privind piața unică a mărfurilor urmărește să asigure faptul că produsele introduse pe piața UE îndeplinesc cerințe ridicate în materie de sănătate, siguranță și mediu și că produsele care pot fi vândute în UE pot circula fără bariere în calea comerțului, menținând sarcina administrativă la un nivel minim.

Elemente-cheie

Piața internă a bunurilor are următoarele elemente-cheie:

 • Siguranță — produsele comercializate în UE trebuie să îndeplinească cerințe ridicate de siguranță și de mediu
 • Standarde — standarde definesc cerințele tehnice sau de calitate pentru produse, procese de producție, servicii sau metode de testare. Standardizarea este un instrument care permite industriei să asigure performanța, siguranța și interoperabilitatea produselor. Mai multe despre standardizarea europeană
 • Evaluarea conformității — trebuie efectuată o procedură de evaluare a conformității înainte ca un produs să poată fi introdus pe piața UE. Un producător poate introduce un produs pe piața UE numai dacă acesta îndeplinește toate cerințele aplicabile. Mai multe despre procedura de evaluare a conformității
 • Acreditarea — acreditarea este ultimul nivel de control public în sistemul european de evaluare a conformității. Acesta este conceput pentru a se asigura că organismele de evaluare a conformității au capacitatea tehnică de a-și îndeplini sarcinile. Mai multe despre acreditare.
 • Organisme notificate — un organism notificat este o organizație desemnată de o țară din UE să evalueze conformitatea anumitor produse înainte ca acestea să fie introduse pe piață. Mai multe despre organismele notificate
 • Supravegherea pieței — supravegherea pieței asigură faptul că produsele nealimentare de pe piața UE nu pun în pericol consumatorii și forța de muncă din Europa și că sunt protejate alte interese publice — cum ar fi protecția mediului, securitatea și echitatea în cadrul comerțului. Mai multe despre supravegherea pieței
 • ICSMS — Sistemul de informare și comunicare privind supravegherea pieței (ICSMS) este o platformă informatică menită să faciliteze comunicarea dintre organismele de supraveghere a pieței din UE și din țările AELS. Mai multe despre ICSMS.
 • Marcajul CE — marcajul CE înseamnă că un produs vândut în UE îndeplinește toate cerințele aplicabile în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului. Mai multe despre marcajul CE
 • Metrologia legală — aplicarea cerințelor legale în cazul măsurătorilor și al instrumentelor de măsurare. Legislația UE privind metrologia legală este unul dintre pilonii pieței unice a produselor. Cerințele UE vizează promovarea inovării tehnologice, protejarea sănătății și a mediului, asigurarea siguranței publice și promovarea comerțului echitabil. Mai multe despre metrologia legală
 • Frontierele externe — țările UE verifică produsele care provin din afara teritoriului UE.
 • Unnou cadru legislativ — pentru a îmbunătăți piața internă a bunurilor și a consolida condițiile pentru introducerea unei game largi de produse pe piața UE, în 2008 a fost adoptat un nou cadru legislativ. Mai multe despre noul cadru legislativ.

Liberă circulație

Multe produse de pe piața UE fac obiectul unor norme armonizate care protejează consumatorii, sănătatea publică și mediul. Normele armonizate împiedică adoptarea unor norme naționale eventual divergente și asigură libera circulație a produselor în cadrul UE. Cu toate acestea, unele sectoare sunt încă reglementate de dispoziții naționale. Principiul liberei circulații a mărfurilor garantează că aceste dispoziții nu creează bariere nejustificate în calea comerțului.

Sectoare armonizate

Sectoarele armonizate fac obiectul unor norme comune în întreaga UE. Acestea oferă întreprinderilor un cadru juridic clar și previzibil. Dacă producătorii respectă aceste norme, produsele lor pot fi vândute liber pe piață

 • În majoritatea sectoarelor (de exemplu, echipamente electrice și electronice, utilaje, ascensoare și dispozitive medicale), legislația UE se limitează la cerințele esențiale în materie de sănătate, siguranță și protecție a mediului — pentru a demonstra conformitatea cu aceste cerințe, producătorii pot utiliza în mod voluntar standarde sau alte specificații tehnice.
 • În alte sectoare (de exemplu, autovehicule și produse chimice), legislația prevede cerințe detaliate care impun ca anumite tipuri de produse să aibă aceleași specificații tehnice.
 • Legislația de armonizare a UE care prevede libera circulație a substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice este gestionată de Direcția Generală Mediu

Sectoare nearmonizate

Sectoarele nearmonizate nu fac obiectul unor norme comune ale UE și pot fi reglementate de norme naționale. Aceste sectoare ar trebui să beneficieze în continuare de dispozițiile tratatului care reglementează libera circulație a mărfurilor în conformitate cu articolele. 34-36 TFUE. Normele naționale privind aceste produse fac obiectul unei proceduri de notificare care garantează că nu creează bariere nejustificate în calea comerțului.

Pentru a asigura libera circulație a mărfurilor în sectoarele nearmonizate, principiul recunoașterii reciproce, procedura de notificare 2015/1535 și aplicarea articolelor. 34-36 TFUE sunt esențiale.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante