01 ianuarie 2024

Nomenclatura combinată și Tariful Vamal Comun aplicabile în UE de la 1 ianuarie 2024

La 31 octombrie, a fost publicat regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2364 al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun.

Prezentul regulament stabilește cea mai recentă versiune a Nomenclaturii combinate (NC) și a Tarifului Vamal Comun care se aplică de la 1 ianuarie 2024.

În vederea modernizării Nomenclaturii combinate (NC), au fost introduse noi subpoziții pentru a facilita monitorizarea anumitor mărfuri, cum ar fi:

  • „Plátano de Canarias” (cod NC 0803 90 11) în capitolul 8,
  • „Tomate preparate sau conservate în ambalaje directe diferite” (codurile NC 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) din capitolul 20,
  • „Deșeuri de plastic” (codurile NC 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70), în capitolul 39,
  • Mătase – subpoziția 5007 20 „Alte țesături care conțin minimum 85 % din greutate mătase sau deșeuri de mătase, altele decât pieptănătura de mătase” a fost simplificată la capitolul 50,
  • „Deșeuri și resturi de alte țesături închise din semitorturi din fibră de sticlă” (codurile NC 7019 62 10, 7019 62 90) de la capitolul 70,
  • „Părți ale scaunelor autovehiculelor” (cod NC 9401 99 20) din capitolul 94.

Nomenclatura combinată constituie baza pentru declararea mărfurilor la importul în/exportul din Uniunea Europeană și pentru statisticile privind comerțul în interiorul Uniunii.

Informații suplimentare pot fi consultate în:

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante