01 siječnja 2024

Kombinirana nomenklatura i Zajednička carinska tarifa koje se primjenjuju u EU-u od 1. siječnja 2024.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/2364 o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi objavljena je 31. listopada.

Ovom se Uredbom uspostavlja najnovija verzija kombinirane nomenklature (KN) i Zajedničke carinske tarife koja se primjenjuje od 1. siječnja 2024.

U interesu modernizacije kombinirane nomenklature (KN) uvedeni su novi podbrojevi kako bi se olakšao nadzor određene robe, kao što su:

  • „Plátano de Canarias” (oznaka KN 0803 90 11) u poglavlju 8.,
  • „Rajčice pripremljene ili konzervirane u različitim izvornim pakiranjima” (oznake KN 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) u poglavlju 20.,
  • „Plastični otpad” (oznake KN 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70), u poglavlju 39.,
  • Svila – podbroj 5007 20 „Ostale tkanine, s masenim udjelom svile ili svilenih otpadaka 85 % ili većim osim buret svile” pojednostavnjen je u poglavlju 50,
  • „Otpadci i otpaci ostalih zatvorenih tkanina od rovinga od staklenih vlakana” (oznake KN 7019 62 10, 7019 62 90) u poglavlju 70.,
  • „Dijelovi sjedala motornih vozila” (oznaka KN 9401 99 20) u poglavlju 94.

Kombinirana nomenklatura temelj je za deklaraciju robe pri uvozu u Europsku uniju/izvozu iz nje te za statističke podatke o trgovini unutar Unije.

Više informacije dostupno je u:

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice