01 tammikuuta 2024

EU:ssa 1. tammikuuta 2024 alkaen sovellettava yhdistetty nimikkeistö ja yhteinen tullitariffi

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2364 julkaistiin 31. lokakuuta.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön (CN) ja yhteisen tullitariffin viimeisin versio, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2024.

Yhdistetyn nimikkeistön (CN) nykyaikaistamiseksi otettiin käyttöön uusia alanimikkeitä, joilla helpotetaan tiettyjen tavaroiden valvontaa. Tällaisia alanimikkeitä ovat muun muassa seuraavat:

  • ”Plátano de Canarias” (CN-koodi 0803 90 11) 8 ryhmässä,
  • ”Tomaatit, jotka on valmistettu tai säilötty eri pakkauksissa” (CN-koodit 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) 20 ryhmässä,
  • ”Muovijätteet” (CN-koodit 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70) 39 ryhmässä,
  • Silkki – Alanimike 5007 20 ”Muut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia silkkiä tai muuta silkkijätettä kuin bourettesilkkiä”, yksinkertaistettiin 50 ryhmässä,
  • 70 ryhmän ”muusta lasikuidusta valmistetusta jatkuvakuituisesta kiertämättömästä kiertämättömästä langasta valmistettujen suljettujen kankaiden jätteet ja romu” (CN-koodit 7019 62 10, 7019 62 90),
  • ”Moottoriajoneuvon istuinosat” (CN-koodi 9401 99 20) 94 ryhmässä.

Yhdistetty nimikkeistö on perustana tavaroiden ilmoittamiselle Euroopan unioniin tuonnin tai sieltä viennin yhteydessä sekä unionin sisäistä kauppaa koskeville tilastoille.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa

Jaa tämä sivu: