01 jaanuar 2024

Kombineeritud nomenklatuur ja ühine tollitariifistik, mida kohaldatakse ELis alates 1. jaanuarist 2024

31. oktoobril avaldati komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/2364, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa.

Käesoleva määrusega kehtestatakse kombineeritud nomenklatuuri (CN) ja ühise tollitariifistiku viimane versioon, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2024.

Kombineeritud nomenklatuuri (CN) ajakohastamise huvides võeti kasutusele uued alamrubriigid, et hõlbustada järelevalvet konkreetsete kaupade üle, näiteks:

  • „Plátano de Canarias“ (CN-kood 0803 90 11) gruppi 8,
  • Eri kontaktpakendites toiduks valmistatud või konserveeritud tomatid (CN-koodid 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) grupis 20,
  • „Plastijäätmed“ (CN-koodid 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70), grupp 39,
  • Siidist – alamrubriiki 5007 20 „muu riie, mis sisaldab vähemalt 85 % massist siidi või siidijääke, v.a siidikraasmeid“ on lihtsustatud grupis 50,
  • Grupi 70 „klaasheidest valmistatud muu suletud kanga jäätmed ja jäägid“ (CN-koodid 7019 62 10, 7019 62 90),
  • Grupi 94 „mootorsõidukite istmete osad“ (CN-kood 9401 99 20).

Kombineeritud nomenklatuur on aluseks kaupade deklareerimisel Euroopa Liitu importimisel/ekspordil Euroopa Liidust ning liidusisese kaubandusstatistika jaoks.

Täiendav info leitav:

Jagage seda lehte: