01 januar 2024

Den kombinerede nomenklatur og den fælles toldtarif gældende i EU fra den 1. januar 2024

Den 31. oktober blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/2364 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif offentliggjort.

Ved denne forordning fastsættes den seneste udgave af den kombinerede nomenklatur (KN) og den fælles toldtarif, som finder anvendelse fra den 1. januar 2024.

Med henblik på at modernisere den kombinerede nomenklatur (KN) blev der indført nye underpositioner for at lette overvågningen af specifikke varer, såsom:

  • "Plátano de Canarias" (KN-kode 0803 90 11) i kapitel 8
  • "Tomater, tilberedt eller konserveret i forskellige pakninger" (KN-kode 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) i kapitel 20
  • "Plastaffald" (KN-kode 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70) i kapitel 39
  • Natursilke — underposition 5007 20 "Andet stof, med indhold af natursilke eller affald af natursilke, undtagen bourettesilke, på 85 % eller derover" blev forenklet i kapitel 50
  • "Affald og skrot af andre lukkede stoffer af rovings af glasfibre" (KN-kode 7019 62 10, 7019 62 90) i kapitel 70
  • "Dele til siddemøbler i motorkøretøjer" (KN-kode 9401 99 20) i kapitel 94.

Den kombinerede nomenklatur danner grundlag for angivelsen af varer ved import til/eksport fra Den Europæiske Union og for statistikker over samhandelen inden for Unionen.

Yderligere oplysninger findes på:

Del denne side:

Genveje