01 ledna 2024

Kombinovaná nomenklatura a společný celní sazebník použitelné v EU od 1. ledna 2024

Dne 31. října bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2364, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Tímto nařízením se stanoví nejnovější znění kombinované nomenklatury (KN) a společného celního sazebníku použitelné od 1. ledna 2024.

V zájmu modernizace kombinované nomenklatury (KN) byly zavedeny nové podpoložky s cílem usnadnit sledování konkrétního zboží, jako jsou:

  • „Plátano de Canarias“ (kód KN 0803 90 11) kapitoly 8,
  • „Rajčata připravená nebo konzervovaná v různých bezprostředních obalech“ (kódy KN 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) v kapitole 20,
  • „Plastový odpad“ (kódy KN 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70), v kapitole 39,
  • Hedvábí – položka 5007 20 „Ostatní tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více hedvábí nebo hedvábného odpadu, jiného než buretového hedvábí“ byla zjednodušena v kapitole 50,
  • „Odpad a šrot z ostatních uzavřených textilií z pramenců skleněných vláken“ (kódy KN 7019 62 10, 7019 62 90) v kapitole 70,
  • „Části sedadel motorových vozidel“ (kód KN 9401 99 20) v kapitole 94.

Kombinovaná nomenklatura je základem pro prohlášení o zboží při dovozu do Evropské unie/vývozu z Evropské unie a pro statistiku obchodu uvnitř Unie.

Bližší informace lze nalézt zde:

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy