01 január 2024

Az EU-ban 2024. január 1-jétől alkalmazandó Kombinált Nómenklatúra és Közös Vámtarifa

Október 31-én közzétették a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló (EU) 2023/2364 bizottsági végrehajtási rendeletet.

Ez a rendelet létrehozza a Kombinált Nómenklatúra (KN) és a Közös Vámtarifa 2024. január 1-jétől alkalmazandó legfrissebb változatát.

A Kombinált Nómenklatúra (KN) modernizálása érdekében új alszámokat vezettek be bizonyos áruk ellenőrzésének megkönnyítése érdekében, mint például:

  • A 8. árucsoportban a „Plátano de Canarias” (KN-kód: 0803 90 11),
  • „Különböző közvetlen csomagolásban elkészített vagy tartósított paradicsom” (KN-kódok: 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) a 20. árucsoportban,
  • „Műanyaghulladék” (3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70 KN-kód), a 39. árucsoportban,
  • Selyem – 5007 20 alszám: „Más szövet legalább 85 tömegszázalék selyem- vagy selyemhulladék-tartalommal, a fésűselyem kivételével”, az 50. árucsoportban egyszerűsítették,
  • „Üvegrost előfonatból készült más zárt szövet hulladéka és törmeléke” (7019 62 10, 7019 62 90 KN-kód) a 70. árucsoportban,
  • A 94. árucsoport „üléseinek részei” (9401 99 20 KN-kód)

Az Európai Unióba történő behozatalkor/kivitelkor a Kombinált Nómenklatúra, valamint az Unión belüli kereskedelmi statisztikák alapját képezi.

További információ:

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások