01 januari 2024

Kombinerade nomenklaturen och Gemensamma tulltaxan som gäller i EU från och med den 1 januari 2024

Den 31 oktober offentliggjordes kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2364 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

I denna förordning fastställs den senaste versionen av Kombinerade nomenklaturen (KN) och Gemensamma tulltaxan som ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

För att modernisera Kombinerade nomenklaturen (KN) infördes nya undernummer för att underlätta övervakningen av särskilda varor, såsom

  • ”Plátano de Canarias” (KN-nummer 0803 90 11) i kapitel 8,
  • ”Tomater, beredda eller konserverade i olika förpackningar” (KN-nummer 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) i kapitel 20,
  • ”Plastavfall” (KN-nummer 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70) i kapitel 39,
  • Natursilke – undernummer 5007 20 ”Andra vävnader, innehållande minst 85 % viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke” har förenklats i kapitel 50.
  • ”Avfall och skrot av andra slutna vävnader av roving av glasfibrer” (KN-nummer 7019 62 10, 7019 62 90) i kapitel 70,
  • ”Delar till säten i motorfordon” (KN-nummer 9401 99 20) i kapitel 94.

Kombinerade nomenklaturen ligger till grund för deklarationen av varor vid import till/export från Europeiska unionen och för statistiken över handeln inom unionen.

Mer information finns i:

Dela sidan:

Genvägar