01 Jannar 2024

In-nomenklatura Magħquda u t-Tariffa Doganali Komuni applikabbli fl-UE mill-1 ta’ Jannar 2024

Fl-31 ta’ Ottubru, ġie ppubblikat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/2364 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-aħħar verżjoni tan-Nomenklatura Magħquda (NM) u t-Tariffa Doganali Komuni applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2024.

Fl-interess tal-immodernizzar tan-Nomenklatura Magħquda (NM), ġew introdotti subintestaturi ġodda biex jiffaċilitaw il-monitoraġġ ta’ oġġetti speċifiċi, bħal:

  • “Plátano de Canarias” (kodiċi NM 0803 90 11) fil-Kapitolu 8,
  • “Tadam ippreparat jew ippreservat f’pakketti diretti differenti” (kodiċi NM 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) fil-Kapitolu 20,
  • “Skart tal-plastik” (il-kodiċijiet NM 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70), fil-Kapitolu 39,
  • Ħarir — subintestatura 5007 20 “Drappijiet oħrajn, li fihom 85 % jew aktar tal-piż ta’ ħarir jew ta’ skart tal-ħarir ħlief ħarir li jibqa’ fil-moxt (noil)” ġiet issimplifikata fil-Kapitolu 50,
  • “Skart u fdal ta’ drappijiet magħluqin oħra ta’ ftietel tal-fibri tal-ħġieġ” (kodiċi NM 7019 62 10, 7019 62 90) fil-Kapitolu 70,
  • “Partijiet ta’ sits ta’ vetturi bil-mutur” (kodiċi NM 9401 99 20) fil-Kapitolu 94.

In-nomenklatura Magħquda hija l-bażi għad-dikjarazzjoni tal-merkanzija mal-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea u mal-esportazzjoni minnha u għall-istatistika tal-kummerċ intra-Unjoni.

Aktar informazzjoni tista’ tinsab fi:

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr