01 stycznia 2024

Nomenklatura scalona i Wspólna Taryfa Celna mające zastosowanie w UE od dnia 1 stycznia 2024 r.

W dniu 31 października opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia najnowszą wersję Nomenklatury scalonej (CN) i Wspólnej Taryfy Celnej mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r.

Aby unowocześnić Nomenklaturę Scaloną (CN), wprowadzono nowe podpozycje w celu ułatwienia monitorowania określonych towarów, takie jak:

  • „Plátano de Canarias” (kod CN 0803 90 11) w dziale 8,
  • „Pomidory przetworzone lub zakonserwowane w różnych bezpośrednich opakowaniach” (kody CN 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) w dziale 20,
  • „Odpady tworzyw sztucznych” (kody CN 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70), w dziale 39,
  • Jedwab – podpozycja 5007 20 „Pozostałe tkaniny, zawierające 85 % masy lub więcej jedwabiu lub odpadów jedwabiu innych niż wyczeski” została uproszczona w dziale 50,
  • „Odpady i złom pozostałych zamkniętych tkanin z niedoprzędów z włókien szklanych” (kody CN 7019 62 10, 7019 62 90) w dziale 70,
  • „Części siedzeń pojazdów silnikowych” (kod CN 9401 99 20) w dziale 94.

Nomenklatura scalona stanowi podstawę zgłaszania towarów przy przywozie do Unii Europejskiej/wywozu z Unii Europejskiej oraz statystyk handlu wewnątrzunijnego.

Dodatkowe informacje można znaleźć w:

Udostępnij tę stronę: