01 januari 2024

Gecombineerde nomenclatuur en gemeenschappelijk douanetarief die vanaf 1 januari 2024 in de EU van toepassing zijn

Op 31 oktober is Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2364 van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief bekendgemaakt.

Bij deze verordening worden de meest recente versie van de gecombineerde nomenclatuur (GN) en het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld, die van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2024.

Met het oog op de modernisering van de gecombineerde nomenclatuur (GN) zijn nieuwe onderverdelingen ingevoerd om het toezicht op specifieke goederen te vergemakkelijken, zoals:

  • „Plátano de Canarias” (GN-code 0803 90 11) in hoofdstuk 8,
  • „Tomaten, bereid of verduurzaamd in verschillende onmiddellijke verpakkingen” (GN-codes 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) van hoofdstuk 20;
  • „Kunststofafval” (GN-codes 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70) in hoofdstuk 39;
  • Zijde — onderverdeling 5007 20 „Andere weefsels, bevattende 85 % of meer gewichtspercenten zijde of afval van zijde, andere dan bourrette” werd vereenvoudigd in hoofdstuk 50,
  • „Resten en afval van andere gesloten weefsels van rovings van glasvezels” (GN-codes 7019 62 10, 7019 62 90) in hoofdstuk 70;
  • „Delen van zitmeubelen van motorvoertuigen” (GN-code 9401 99 20), bedoeld bij hoofdstuk 94.

De gecombineerde nomenclatuur vormt de basis voor de aangifte van goederen bij invoer in/uitvoer uit de Europese Unie en voor handelsstatistieken binnen de Unie.

Meer informatie is te vinden in:

Deze pagina delen:

Snelle links