01 januára 2024

Kombinovaná nomenklatúra a Spoločný colný sadzobník uplatniteľné v EÚ od 1. januára 2024

Dňa 31. októbra bolo uverejnené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2364, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

Týmto nariadením sa stanovuje najnovšia verzia kombinovanej nomenklatúry (KN) a Spoločného colného sadzobníka uplatniteľná od 1. januára 2024.

V záujme modernizácie kombinovanej nomenklatúry (KN) sa zaviedli nové podpoložky na uľahčenie monitorovania špecifického tovaru, ako napríklad:

  • „Plátano de Canarias“ (číselný znak KN 0803 90 11) v kapitole 8,
  • „Rajčiny pripravené alebo konzervované v rôznych bezprostredných obaloch“ (číselné znaky KN 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) kapitoly 20,
  • „Plastový odpad“ (kódy KN 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70) v 39. kapitole,
  • Hodváb – podpoložka 5007 20 „Ostatné textílie obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac hodvábu alebo hodvábneho odpadu iného ako buretový hodváb“ bola zjednodušená v 50. kapitole,
  • „Odpad a šrot z ostatných uzavretých textílií z prameňov zo sklenených vlákien“ (číselné znaky KN 7019 62 10, 7019 62 90) v 70. kapitole,
  • „Časti a súčasti sedadiel motorových vozidiel“ (číselný znak KN 9401 99 20) v 94. kapitole.

Kombinovaná nomenklatúra je základom pre vyhlásenie o tovare pri dovoze do Európskej únie/vývoze z Európskej únie a pre štatistiku obchodu v rámci Únie.

Viac informácii možno získať v:

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy