Kaip naudotis „Mano prekybos asistentu“ viešųjų pirkimų klausimais

Sužinokite, ar turite teisę dalyvauti konkrečiame viešųjų pirkimų konkurse už ES ribų keliais lengvais etapais

1etapas. Nurodykite šalį, kurioje vykdomi viešieji pirkimai

 • Pradėkite spustelėję kortelę „Mano prekybos asistentas“ („Mano prekybos asistentas“) puslapyje „Access2Markets“ („Viešieji pirkimai“) ir tęskite
 • Išskleidžiamajame sąrašepasirenkant šalį, kurioje vykdomas viešasis pirkimas.

2etapas. Nurodykite perkančiąjį subjektą

 • Naudojant suminio filtravimo parinktis ir
 • Naršydami subjektų sąrašą.

 

Turimi filtravimo kriterijai yra būdingi kiekvienai šaliai.

Visas subjektų sąrašas pateikiamas užpildžius filtravimo kriterijus ir paspaustas mygtukas „Ieškoti“.

Paieškos rezultatai numeruojami, vienas gali pasirinkti puslapyje rodomą įrašų skaičių (10, 20 arba 30). Naršymas tarp puslapių pateikiamas sąrašo viršuje.

Nustatęs, naudotojas gali paspausti mygtuką „Pasirinkti“ ir pasirinkti dominantį subjektą.

3etapas. Nurodykite pirkimo dalyką ir numatomą vertę

 • Pasirinkus „Dalyką“ iš galimų variantų
  • Prekės
  • Paslaugos
  • Statybos paslaugos
 • Ir nurodant „numatomą pasiūlymo vertę“, išreikštą viešojo pirkimo šalies valiuta. Sistema apskaičiuoja ir pateikia atitinkamą vertę, išreikštą SST (specialiomis skolinimosi teisėmis).

4etapas. Atsakyti į iš eilės pateiktus klausimus

 • Remiantis pasirinktomis parinktimis ir kiekvieno klausimo atsakymu, sistemoje sukuriamas kitas spręstinas klausimas ir pateikiami galimi atsakymai naudotojo pasirinkimui.
 • Klausimai ir toliau generuojami tol, kol bus parengtas vertinimas.

5etapas. Susipažinkite su vertinimu, atitinkamais teisiniais tekstais ir rekomendaciniais dokumentais

 • Remiantis pateiktais atsakymais, sistema generuoja:
  • Teigiamas įvertinimas, kai paaiškėja, kad ES bendrovės turi teisę teikti pasiūlymus konkrečiame konkurse, arba
  • Neigiamas vertinimas, kai perkantysis subjektas neprivalo svarstyti ES bendrovių pasiūlymų.

 

Vertinimai yra orientaciniai ir nėra teisiškai privalomi.

 

Puslapyje „Pateiktos informacijos santrauka“ bet kuriuo metu galima pasinaudoti parinktimi „Redaguoti“, kad būtų galima pakeisti bet kurį iš pateiktų atsakymų. Todėl sistemoje perskaičiuojama ir sprendžiami klausimai, kuriuos reikia užduoti atsižvelgiant į naujas aplinkybes.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos