Žodynėlio terminas:

Muitinė vertė

Prekių vertė, nustatyta pagal muitinės taisykles, pagal kurias nustatomas ad valorem muitų dydis.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos