Όρος στο γλωσσάριο:

Δασμολογητέα αξία

Αξία των εμπορευμάτων που καθορίζονται σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανόνες για τον καθορισμό του επιπέδου των δασμών κατ’ αξίαν .

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις