Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Речник на термините:

Митническа стойност

Стойността на стоките, установена в съответствие с митническите правила за определяне на размера на адвалорните мита .

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки