Речник на термините:

Митническа стойност

Стойността на стоките, установена в съответствие с митническите правила за определяне на размера на адвалорните мита .

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки