10 decembrie 2021

Modificări tarifare aplicabile începând cu 01/01/2022

Începând cu 1 ianuarie 2022, vor intra în vigoare următoarele modificări tarifare:

A șaptea modificare a Sistemului armonizat

A șaptea modificare a Sistemului Armonizat (SA), care este utilizată ca bază pentru clasificarea mărfurilor în întreaga lume, va începe la 1 ianuarie 2022.

Modificările aduse Sistemului armonizat includ, de exemplu, noi subcapitole adaptate noilor fluxuri de produse, progreselor tehnologice și aspectelor sociale și de mediu, cum ar fi:

  • 2404 noi produse pe bază de tutun și nicotină
  • 3827 amestecuri care conțin derivați halogenați ai metanului, etanului sau propanului
  • 8485 mașini pentru fabricarea aditivă
  • 8524 module de afișare cu ecran plat
  • 8549 deșeuri și resturi electrice și electronice
  • 8806 aeronave fără pilot la bord (drone)
  • 8807 părți ale aparatelor de la pozițiile 8801, 8802 sau 8806

Nomenclatura combinată și Tariful Vamal Comun

La 29 octombrie, a fost publicat regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1832 al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun.

Prezentul regulament, care poate fi actualizat zilnic dacă este necesar, stabilește cea mai recentă versiune a Nomenclaturii Combinate (NC) și a Tarifului Vamal Comun, aplicabilă de la 1 ianuarie 2022.

În mod excepțional, rectificarea la regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1832 al Comisiei publicată la 19 noiembrie a înlocuit integral anexa la prezentul regulament.

Având în vedere amploarea modificărilor SA care vor fi aplicabile în 2022, modificările Nomenclaturii combinate sunt, de asemenea, relevante.

Pentru mai multe informații:

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante