10 december 2021

2022. január 1-jétől alkalmazandó vámváltozások

2022. január 1-jétől a következő tarifamódosítások lépnek hatályba:

A Harmonizált Rendszer hetedik módosítása

A Harmonizált Rendszer (HR) hetedik módosítása, amely az áruk világszerte történő besorolásának alapjául szolgál, 2022. január 1-jén kezdődik.

A Harmonizált Rendszer változásai közé tartoznak például az új termékáramokhoz igazított új alfejezetek, a technológiai fejlődés, valamint a környezetvédelmi és társadalmi kérdések, mint például:

  • 2404 Új dohány- és nikotinalapú termékek
  • Metán, etán vagy propán halogénezett származékait tartalmazó keverékek
  • 8485 adalékgyártáshoz használt gépek
  • 8524 Keresőpanel megjelenítő modulok
  • Elektromos és elektronikus hulladék és törmelék
  • 8806 Pilóta nélküli légi járművek (drónok)
  • 8807 A 8801, 8802 vagy 8806 vtsz. alá tartozó áruk részei

Kombinált Nómenklatúra és Közös Vámtarifa

Október 29-én közzétették a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendeletet.

Ez a rendelet, amely szükség esetén naponta aktualizálható, létrehozza a Kombinált Nómenklatúra (KN) és a Közös Vámtarifa legfrissebb, 2022. január 1-jétől alkalmazandó változatát.

Kivételes esetben a november 19-én közzétett (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet helyesbítése teljes mértékben felváltotta e rendelet mellékletét.

Tekintettel a HR 2022-ben alkalmazandó módosításainak mértékére, a Kombinált Nómenklatúra módosításai is relevánsak.

További információk az alábbi internetes oldalakon találhatók:

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások