10 december 2021

Toldændringer gældende fra 01/01/2022

Fra den 1. januar 2022 træder følgende toldændringer i kraft:

Syvende ændring af det harmoniserede system

Den syvende ændring af det harmoniserede system (HS), der anvendes som grundlag for tarifering af varer rundt om i verden, begynder den 1. januar 2022.

Ændringer i det harmoniserede system omfatter f.eks. nye underkapitler, der er tilpasset nye produktstrømme, teknologiske fremskridt og miljømæssige og sociale spørgsmål såsom:

  • 2404 ny tobak og nikotinbaserede produkter
  • 3827 blandinger indeholdende halogenderivater af metan, ethan eller propan
  • 8485 maskiner til additiv fremstilling
  • 8524 fladskærmsmoduler
  • 8549 affald og skrot af elektrisk og elektronisk udstyr
  • 8806 ubemandede luftfartøjer (droner)
  • 8807 dele til varer henhørende under pos. 8801, 8802 eller 8806

Den kombinerede nomenklatur og den fælles toldtarif

Den 29. oktober blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1832 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif offentliggjort.

Denne forordning, som om nødvendigt kan ajourføres dagligt, fastlægger den seneste udgave af den kombinerede nomenklatur (KN) og den fælles toldtarif, som finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

Undtagelsesvis har berigtigelsen til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1832 offentliggjort den 19. november fuldstændigt erstattet bilaget til nærværende forordning.

I betragtning af omfanget af de ændringer af HS, der finder anvendelse i 2022, er ændringer af den kombinerede nomenklatur også relevante.

For yderligere information:

Del denne side: