10 joulukuuta 2021

1.1.2022 alkaen sovellettavat tariffimuutokset

Seuraavat tariffimuutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2022:

Harmonoidun järjestelmän seitsemäs muutos

Harmonoidun järjestelmän seitsemäs muutos, jota käytetään tavaroiden luokittelun perustana eri puolilla maailmaa, alkaa 1. tammikuuta 2022.

Harmonoituun järjestelmään tehtäviä muutoksia ovat esimerkiksi uudet alaluvut, jotka on mukautettu uusiin tuotevirtoihin, teknologiseen edistykseen sekä ympäristö- ja sosiaalikysymyksiin, kuten:

  • 2404 Uudet tupakka- ja nikotiinipohjaiset tuotteet
  • 3827 Seokset, joissa on metaanin, etaanin tai propaanin halogeenijohdannaisia
  • 8485 Koneet lisäaineen valmistukseen
  • 8524 Levypaneelin näyttömoduulit
  • 8549 Sähkö- ja elektroniikkajätteet ja -romu
  • 8806 miehittämättömät ilma-alukset (miehittämättömät ilma-alukset)
  • 8807 Nimikkeen 8801, 8802 tai 8806 tavaroiden osat

Yhdistetty nimikkeistö ja yhteinen tullitariffi

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta julkaistiin 29 päivänä lokakuuta komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1832.

Tässä asetuksessa, jota voidaan tarvittaessa päivittää päivittäin, vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön (CN) ja yhteisen tullitariffin viimeisin versio, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämän asetuksen liite on poikkeuksellisesti korvattu kokonaan 19 päivänä marraskuuta julkaistulla komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1832 oikaisulla.

Kun otetaan huomioon vuonna 2022 sovellettavien HS-järjestelmään tehtävien muutosten laajuus, myös yhdistetyn nimikkeistön muutokset ovat merkityksellisiä.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa

Jaa tämä sivu: