10 prosince 2021

Změny sazeb platné od 1. ledna 2022

Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost tyto změny celních sazeb:

Sedmá změna harmonizovaného systému

Sedmá změna harmonizovaného systému (HS), která se používá jako základ pro zařazení zboží po celém světě, začne dne 1. ledna 2022.

Změny harmonizovaného systému zahrnují například nové podkapitoly přizpůsobené novým tokům produktů, technologickému pokroku a environmentálním a sociálním otázkám, jako jsou:

  • 2404 Nový tabák a výrobky na bázi nikotinu
  • 3827 Směsi obsahující halogenované deriváty methanu, ethanu nebo propanu
  • 8485 Stroje pro aditivní výrobu
  • 8524 Moduly displejů s plochým panelem
  • 8549 Elektrický a elektronický odpad a šrot
  • 8806 Bezpilotní letadla (drony)
  • 8807 Části a součásti výrobků čísel 8801, 8802 nebo 8806

Kombinovaná nomenklatura a společný celní sazebník

Dne 29. října bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1832, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Toto nařízení, které může být v případě potřeby denně aktualizováno, stanoví nejnovější verzi kombinované nomenklatury (KN) a společného celního sazebníku použitelné od 1. ledna 2022.

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 zveřejněná dne 19. listopadu výjimečně zcela nahradila přílohu tohoto nařízení.

Vzhledem k rozsahu změn harmonizovaného systému, které budou použitelné v roce 2022, jsou relevantní i změny kombinované nomenklatury.

Více informací naleznete na:

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy