10 december 2021

Tariefwijzigingen van toepassing vanaf 01/01/2022

Met ingang van 1 januari 2022 treden de volgende tariefwijzigingen in werking:

Zevende wijziging van het geharmoniseerde systeem

De zevende wijziging van het geharmoniseerd systeem (GS), die als basis voor de indeling van goederen over de hele wereld wordt gebruikt, begint op 1 januari 2022.

Wijzigingen in het geharmoniseerde systeem omvatten bijvoorbeeld nieuwe subhoofdstukken die zijn aangepast aan nieuwe productstromen, technologische vooruitgang en milieu- en sociale kwesties zoals:

  • 2404 nieuwe producten op basis van tabak en nicotine
  • 3827 mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, ethaan of propaan
  • 8485 machines voor de vervaardiging van additieven
  • 8524 vlakke beeldschermmodules
  • 8549 resten en afval, elektrisch en elektronisch
  • 8806 onbemande luchtvaartuigen (drones)
  • 8807 delen van artikelen bedoeld bij de posten 8801, 8802 en 8806

Gecombineerde nomenclatuur en gemeenschappelijk douanetarief

Op 29 oktober is Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1832 van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief bekendgemaakt.

Bij deze verordening, die zo nodig dagelijks kan worden bijgewerkt, wordt de laatste versie van de gecombineerde nomenclatuur (GN) en het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld, die met ingang van 1 januari 2022 van toepassing is.

Bij wijze van uitzondering is de bijlage bij deze verordening volledig vervangen door rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1832 van de Commissie, gepubliceerd op 19 november.

Gezien de omvang van de wijzigingen in het GS die in 2022 van toepassing zullen zijn, zijn ook wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur relevant.

Voor meer informatie:

Deze pagina delen:

Snelle links