10 Diċembru 2021

Bidliet fit-tariffi applikabbli 01/01/2022

Mill-1 ta’ Jannar 2022, il-bidliet fit-tariffi li ġejjin se jidħlu fis-seħħ:

Is-seba’ Emenda għas-Sistema Armonizzata

Is-seba’ Emenda tas-Sistema Armonizzata (SA), li tintuża bħala bażi għall-klassifikazzjoni tal-merkanzija madwar id-dinja, se tibda fl-1 ta’ Jannar 2022.

Bidliet fis-Sistema Armonizzata jinkludu, pereżempju, subkapitoli ġodda adattati għal flussi ta’ prodotti ġodda, avvanzi teknoloġiċi, u kwistjonijiet ambjentali u soċjali bħal:

  • 2404 prodotti ġodda tat-tabakk u bbażati fuq in-nikotina
  • 3827 taħlitiet li fihom derivattivi aloġenati ta’ metan, etan jew propan
  • 8485 magni għall-manifattura addittiva
  • 8524 moduli tad-displej b’pannelli ċatti
  • 8549 skart u ruttam elettriku u elettroniku
  • 8806 inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord (drones)
  • 8807 partijiet ta’ oġġetti ta’ titlu 8801, 8802 jew 8806

Nomenklatura Magħquda u Tariffa Doganali Komuni

Fit-29 ta’ Ottubru, ġie ppubblikat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1832 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana.

Dan ir-Regolament, li jista’ jiġi aġġornat kuljum jekk meħtieġ, jistabbilixxi l-aħħar verżjoni tan-Nomenklatura Magħquda (NM) u t-Tariffa Doganali Komuni applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2022.

Eċċezzjonalment, il-Corrigendum għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1832 ippubblikat fit-19 ta’ Novembru ssostitwixxa kompletament l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Minħabba l-firxa tal-bidliet fl-SA li se jkunu applikabbli fl-2022, il-modifiki tan-Nomenklatura Magħquda huma rilevanti wkoll.

Għal aktar tagħrif:

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr