10 detsember 2021

Tariifide muudatused, mida kohaldatakse alates 1.1.2022

Alates 1. jaanuarist 2022 jõustuvad järgmised tariifimuudatused:

Harmoneeritud süsteemi seitsmes muudatus

Harmoneeritud süsteemi (HS) seitsmes muudatus, mida kasutatakse kaupade klassifitseerimisel kogu maailmas, algab 1. jaanuaril 2022.

Harmoneeritud süsteemi muudatused hõlmavad näiteks uusi alamgruppe, mis on kohandatud uutele tootevoogudele, tehnoloogia arengule ning keskkonna- ja sotsiaalküsimustele, nagu:

  • 2404 Uued tubaka- ja nikotiinipõhised tooted
  • 3827 Metaani, etaani või propaani halogeenderivaati sisaldavad segud
  • 8485 Lisatootmise masinad
  • 8524 Lehtkuvari moodulid
  • 8549 Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ja jäägid
  • 8806 Mehitamata õhusõidukid (droonid)
  • 8807 Rubriikide 8801, 8802 või 8806 kaupade osad

Kombineeritud nomenklatuur ja ühine tollitariifistik

29. oktoobril avaldati komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1832, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa.

Käesoleva määrusega, mida võib vajaduse korral iga päev ajakohastada, kehtestatakse kombineeritud nomenklatuuri (CN) ja ühise tollitariifistiku viimane versioon, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Erandkorras asendab 19. novembril avaldatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/1832 parandus täielikult käesoleva määruse lisa.

Võttes arvesse 2022. aastal kohaldatavate HSi muudatuste ulatust, on asjakohased ka kombineeritud nomenklatuuri muudatused.

Lisateave on järgmine:

Jagage seda lehte: