10 prosinca 2021

Promjene carina koje se primjenjuju od 1. siječnja 2022.

Od 1. siječnja 2022. na snagu će stupiti sljedeće promjene tarifa:

Sedma izmjena Harmoniziranog sustava

Sedma izmjena Harmoniziranog sustava (HS), koja se upotrebljava kao osnova za razvrstavanje robe diljem svijeta, počinje 1. siječnja 2022.

Promjene u Harmoniziranom sustavu uključuju, na primjer, nova potpoglavlja prilagođena novim tokovima proizvoda, tehnološki napredak te ekološka i socijalna pitanja kao što su:

  • 2404 Novi duhan i proizvodi na bazi nikotina
  • 3827 Smjese koje sadržavaju halogenirane derivate metana, etana ili propana
  • 8485 Strojevi za aditivnu proizvodnju
  • 8524 moduli ravnih zaslona
  • 8549 Električni i elektronički otpaci i ostaci
  • 8806 bespilotni zrakoplovi (bespilotne letjelice)
  • 8807 Dijelovi robe iz tarifnih brojeva 8801, 8802 ili 8806

Kombinirana nomenklatura i Zajednička carinska tarifa

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1832 o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi objavljena je 29. listopada.

Ovom se Uredbom, koja se prema potrebi može svakodnevno ažurirati, utvrđuje najnovija verzija kombinirane nomenklature (KN) i Zajedničke carinske tarife koje se primjenjuju od 1. siječnja 2022.

Iznimno, ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1832 objavljene 19. studenoga u potpunosti je zamijenio Prilog ovoj Uredbi.

S obzirom na opseg izmjena HS-a koje će se primjenjivati 2022., relevantne su i izmjene kombinirane nomenklature.

Više informacija potražite na sljedećoj poveznici:

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice