10 decembris 2021

Tarifa izmaiņas, kas piemērojamas no 01.01.2022.

No 2022. gada 1. janvāra stāsies spēkā šādas tarifu izmaiņas:

Septītais grozījums harmonizētajā sistēmā

Harmonizētās sistēmas (HS) septītais grozījums, ko izmanto par pamatu preču klasifikācijai visā pasaulē, sāksies 2022. gada 1. janvārī.

Izmaiņas harmonizētajā sistēmā ietver, piemēram, jaunas apakšnodaļas, kas pielāgotas jaunām produktu plūsmām, tehnoloģiju attīstībai un vides un sociālajiem jautājumiem, piemēram:

  • 2404 Jauna tabaka un izstrādājumi uz nikotīna bāzes
  • 3827 Maisījumi, kas satur halogenētus metāna, etāna vai propāna atvasinājumus
  • 8485 Mašīnas piedevu ražošanai
  • 8524 Plakanā paneļa displeja moduļi
  • 8549 Elektriskie un elektroniskie atkritumi un lūžņi
  • 8806 Bezpilota lidaparāts (droni)
  • 8807 Pozīciju 8801, 8802 vai 8806 preču daļas

Kombinētā nomenklatūra un kopējais muitas tarifs

29. oktobrī tika publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1832, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.

Ar šo regulu, kuru vajadzības gadījumā katru dienu var atjaunināt, izveido Kombinētās nomenklatūras (KN) un kopējā muitas tarifa jaunāko redakciju, kas piemērojama no 2022. gada 1. janvāra.

Izņēmuma kārtā 19. novembrī publicētais labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/1832 ir pilnībā aizstājis šīs regulas pielikumu.

Ņemot vērā 2022. gadā piemērojamo HS izmaiņu apmēru, būtiski ir arī kombinētās nomenklatūras grozījumi.

Plašāka informācija pieejama šeit:

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites