10 Nollaig 2021

Athruithe ar tharaifí is infheidhme ón 01/01/2022

Amhail ón 1 Eanáir 2022, tiocfaidh na hathruithe seo a leanas ar tharaifí i bhfeidhm:

An Seachtú Leasú ar an gCóras Comhchuibhithe

Tosóidh an Seachtú Leasú ar an gCóras Comhchuibhithe (HS), a úsáidtear mar bhonn chun earraí a aicmiú ar fud na cruinne, an 1 Eanáir, 2022.

Áirítear le hathruithe sa Chóras Comhchuibhithe, mar shampla, fochaibidlí nua atá curtha in oiriúint do shruthanna táirgí nua, dul chun cinn teicneolaíochta, agus saincheisteanna comhshaoil agus sóisialta amhail:

  • 2404 Tobac nua agus táirgí atá bunaithe ar nicitín
  • Meascáin ina bhfuil díorthaigh halaiginithe de mheatán, d’eatán nó de phrópán
  • 8485 Meaisíní do mhonarú breiseán
  • 8524 modúil taispeáint painéal cothrom
  • 8549 Dramhaíl agus fuíoll leictreach agus leictreonach
  • Aerárthach gan foireann (dróin)
  • 8807 Codanna na n-earraí faoi cheannteidil 8801, 8802 nó 8806

Ainmníocht Chomhcheangailte agus Comhtharaif Chustaim

An 29 Deireadh Fómhair, foilsíodh Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1832 ón gCoimisiún lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim.

Bunaítear leis an Rialachán seo, a fhéadfar a thabhairt cothrom le dáta go laethúil más gá, an leagan is déanaí den Ainmníocht Chomhcheangailte (AC) agus den Chomhtharaif Chustaim is infheidhme ón 1 Eanáir 2022.

Go heisceachtúil, tháinig an Ceartúchán a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1832 ón gCoimisiún, a foilsíodh an 19 Samhain, in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann leis an Rialachán seo go hiomlán.

I bhfianaise mhéid na n-athruithe ar an CC a bheidh infheidhme in 2022, tá modhnuithe ar an Ainmníocht Chomhcheangailte ábhartha freisin.

Tuilleadh eolais:

Roinn an leathanach seo: