10 december 2021

Spremembe tarif, ki se uporabljajo od 1. januarja 2022

S 1. januarjem 2022 bodo začele veljati naslednje tarifne spremembe:

Sedma sprememba harmoniziranega sistema

Sedma sprememba harmoniziranega sistema (HS), ki se uporablja kot podlaga za uvrstitev blaga po svetu, se bo začela 1. januarja 2022.

Spremembe harmoniziranega sistema vključujejo na primer nova podpoglavja, prilagojena novim tokovom izdelkov, tehnološkemu napredku ter okoljskim in socialnim vprašanjem, kot so:

  • 2404 Novi tobak in nikotinski izdelki
  • 3827 Zmesi, ki vsebujejo halogenirane derivate metana, etana ali propana
  • 8485 Stroji za aditivno proizvodnjo
  • 8524 Proizvodnja ploščatih zaslonov
  • 8549 Električni in elektronski odpadki in ostanki
  • 8806 Brezpilotni zrakoplovi (brezpilotni zrakoplovi)
  • 8807 Deli blaga iz tarifnih številk 8801, 8802 ali 8806

Kombinirana nomenklatura in skupna carinska tarifa

Dne 29. oktobra je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1832 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi.

Ta uredba, ki se lahko po potrebi dnevno posodablja, določa najnovejšo različico kombinirane nomenklature (KN) in skupne carinske tarife, ki se uporabljata od 1. januarja 2022.

Izjemoma je popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1832, objavljen 19. novembra, v celoti nadomestil Prilogo k tej uredbi.

Glede na obseg sprememb HS, ki se bodo uporabljale leta 2022, so pomembne tudi spremembe kombinirane nomenklature.

Več informacij je na voljo na:

Deli to stran:

Hitre povezave