Termen din glosar:

Cumulul bilateral

Dispoziție în temeiul acordurilor dintre două țări/entități care permite fiecărui membru al acordului să utilizeze produsele originare din cealaltă parte, fără ca acesta să își piardă caracterul originar.

Mărfurile fabricate din materiale originare într-o țară a ALS și prelucrate ulterior pot fi apoi exportate înapoi în prima țară care face obiectul unui tratament preferențial. Fără cumul, numai intrările originare din țara exportatoare ar putea fi luate în considerare pentru obținerea caracterului originar.

Conținut conex:

Reguli de origine

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante