Term fra ordlisten:

Bilateral kumulation

Bestemmelser i henhold til aftaler mellem to lande/enheder, der gør det muligt for det enkelte medlem af aftalen at anvende varer med oprindelse i den anden part, uden at den endelige vare mister sin oprindelsesstatus.

Varer, der er fremstillet på basis af materialer med oprindelsesstatus i et FTA-land og videreforarbejdes i den anden, kan derefter eksporteres tilbage til det første land under præferencebehandling. Uden kumulation kunne kun råmaterialerne med oprindelse i eksportlandet medregnes i oprindelsesstatus.

Relateret indhold:

Oprindelsesregler

Del denne side: