Téarma gluaise:

Carnadh déthaobhach

Foráil faoi chomhaontuithe idir dhá thír/eintiteas lena gceadaítear do gach ball den chomhaontú táirgí de thionscnamh an chinn eile a úsáid gan an t-earra deiridh a stádas tionscnaimh a chailleadh.

Earraí a tháirgtear ó ábhair thionscnaimh i dtír chomhaontaithe saorthrádála amháin agus a ndéantar tuilleadh próiseála orthu sa tír eile, is féidir iad a onnmhairiú ar ais chuig an gcéad tír a bhfuil cóireáil fhabhrach á cur uirthi. Gan carnadh a dhéanamh, ní fhéadfaí ach na hionchuir de thionscnamh na tíre onnmhairíochta a áireamh faoi chomhair an stádais tionscnaimh.

Ábhar gaolmhar:

Rialacha maidir le tionscnamh

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa