Sõnastiku mõiste:

Kahepoolne kumulatsioon

Kahe riigi/üksuse vaheliste lepingute sätted, mis võimaldavad igal lepinguosalisel kasutada teisest riigist pärit tooteid, ilma et lõplik kaup kaotaks oma päritolustaatuse.

Ühes vabakaubanduslepinguga hõlmatud riigis päritolustaatusega materjalidest toodetud ja teises riigis edasi töödeldud kaubad võib seejärel sooduskohtlemise alusel esimesse riiki tagasi eksportida. Ilma kumulatsioonita võib päritolustaatuse arvutamisel arvesse võtta ainult eksportivast riigist pärinevaid sisendeid.

Seonduv sisu:

Päritolueeskirjad;

Jagage seda lehte:

Kiirlingid