Version: 1.9.2.6 (2021-08-05 10:27) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Pojem ve slovníčku:

Dvoustranná kumulace

Ustanovení na základě dohod mezi dvěma zeměmi/subjekty, které umožňují každému členu dohody použít produkty pocházející z druhého z nich, aniž by v konečném důsledku došlo ke ztrátě statusu původu.

Zboží vyrobené z původního materiálu v jedné zemi dohody o volném obchodu a dále zpracované na druhém místě pak může být vyvezeno zpět do země první v preferenčním zacházení. Bez kumulace lze započítat do statusu původu pouze vstupy pocházející z vyvážející země.

Související obsah:

Pravidla původu

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy