Term i ordlistan:

Bilateral kumulation

Bestämmelse i avtal mellan två länder/enheter som tillåter varje medlem av avtalet att använda produkter med ursprung i det andra utan den slutliga varan som förlorar sin ursprungsstatus.

Varor som framställts av ursprungsmaterial i ett land och som vidarebehandlats i det andra landet kan sedan exporteras tillbaka till det första landet med förmånsbehandling. Utan kumulering skulle endast insatsvaror med ursprung i exportlandet kunna räknas in i ursprungsstatusen.

Relaterat innehåll:

Ursprungsregler

Dela sidan:

Genvägar