Όρος στο γλωσσάριο:

Διμερής σώρευση

Προβλέπεται βάσει συμφωνιών μεταξύ δύο χωρών/οντοτήτων που επιτρέπει σε κάθε μέλος της συμφωνίας να χρησιμοποιεί προϊόντα καταγωγής άλλων χωρών χωρίς να χάνει οριστικά τον χαρακτήρα καταγωγής του.

Τα εμπορεύματα που παράγονται από καταγόμενες ύλες σε μία χώρα ΣΕΣ και υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση στην άλλη, μπορούν στη συνέχεια να εξάγονται στην πρώτη χώρα υπό προτιμησιακό καθεστώς. Χωρίς σώρευση μόνο οι εισροές που προέρχονται από τη χώρα εξαγωγής θα μπορούσαν να προσμετρηθούν στον χαρακτήρα καταγωγής.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις