Glosārija termins:

Divpusēja kumulācija

Noteikums saskaņā ar nolīgumiem starp divām valstīm/vienībām, kas ļauj katram nolīguma dalībniekam izmantot otras puses izcelsmes produktus, nezaudējot noteiktas izcelsmes statusu.

Preces, kas ražotas no noteiktas izcelsmes materiāliem vienā BTN valstī un pēc tam pārstrādātas otrā valstī, var eksportēt atpakaļ uz pirmo valsti, piemērojot preferenciālu režīmu. Bez kumulācijas noteiktas izcelsmes statusā var ieskaitīt tikai tos izejmateriālus, kuru izcelsme ir eksportētājvalstī.

Saistītais saturs:

Izcelsmes noteikumi

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites