Речник на термините:

Двустранна кумулация

Клауза в споразуменията между две държави/структури, която позволява на всеки член на споразумението да използва продукти с произход от другата държава, без да губи статута си на стоки с произход.

Стоките, произведени от материали с произход в една държава от ССТ и обработени допълнително в другата държава, могат след това да бъдат изнесени обратно в първата държава, която е обект на преференциално третиране. Без кумулация ресурсите с произход от държавата износител могат да бъдат включени като част от статута на произход.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки