Termin ze słowniczka:

Dwustronna kumulacja

Przepis w umowach między dwoma państwami/podmiotami, który zezwala każdemu członkowi danej umowy na używanie produktów pochodzących z drugiej strony bez ostatecznego, dobrej utraty statusu pochodzenia.

Towary wyprodukowane z materiałów pochodzących z jednego państwa objętego umową o wolnym handlu, a następnie przetworzone w drugim, mogą następnie zostać wywiezione z powrotem do kraju pierwszego objętego preferencyjnym traktowaniem. Bez kumulacji można zaliczyć wyłącznie dane pochodzące z kraju wywozu na poczet statusu pochodzenia.

Powiązane treści:

Reguły pochodzenia

Udostępnij tę stronę: